DIAMOND CONSTRUCTION
rr. e Ferizajit p.n 60000 Gjilan
Tel. 0280 33 00 85
Mob. 044 173 603
info@diamond-ks.com

Të dashur vizitorë,

Në këtë rubrikë është këndi juaj në të cilin mund të shënoni komentet për çdo gjë
të mirë, apo vërejtje rreth kësaj faqeje, si dhe punës sonë në përgjithësi; mund të
bëni pyetje dhe sugjerime si dhe çfarëdo komente tjera që ju mendoni se janë të
vlefshme. Ne do të mundohemi që pyetjeve tuaja t'u japim gjithmonë përgjigje të
shpejta dhe komentet tuaja t'i marrim si shtytje për punë edhe më të mirë!

  KOMENTI
EMRI
DHE MBIEMRI
 
     
TELEFONI  
     
EMAIL