01.10.2011

Projekti posedon leje ndërtimi nga komuna me numër 07-350-7203/386 dhe parashihet që të përfundohet në një afat 24-mujor.

Shih Foto

05.10.2011

Pas gropimeve të nevojshme, fillon shtrimi i plakës së parë të betonit. Bazuar në planin e ndërtimit, brenda 20 ditëve pritet dalja mbi sipërfaqe me ndërtim.

Shih Foto

Në partneritet me komunën e Gjilanit, në tetor të vitit 2011 kemi filluar ndërtimin e kompleksit banesor afarist "DIAMOND", në një lokacion të urbanizuar në sipërfaqe prej gjithsej 5'413 m2, ku mbi 70% e sipërfaqes paraqet hapësirë të gjelbëruar.

Për këtë projekt kemi angazhuar një ekip profesional, si dhe kompani partnere të cilat janë të shquara në fushën e projektimit, ndërtimit, si dhe furnizimit me materiale kualitative të prodhuesve më të njohur botërorë.

Kompleksi përbëhet prej dy ndërtesave, njëra 7-katëshe kurse tjetra 5-katëshe, të cilat përmbajnë hapësira të kombinuara afariste dhe banimi.

PËRZGJEDHNI LLOJIN E BANESËS

Klikoni në tabelën e poshtëshënuar për të përzgjedhur
llojin e banesës që ju përshtatet më shumë: